Chceme prispieť k tomu, aby na Slovensku bolo viac slobodne rozmýšľajúcich, tvorivých a dobroprajných ľudí. Nakrúcame filmy, pripravujeme lajfky a vzdelávacie aktivity. Dali sme dohromady stručný prehľad toho, čo sa nám podarilo za prvých päť rokov urobiť.

náhradné rodičovstvo materské centrá chránené bývanie materské centrá autistické centrum materské centrá kluby debatérov kluby debatérov podporované zamestnávanie náhradné rodičovstvo materské centrá podporované zamestnávanie náhradné rodičovstvo kluby debatérov kluby debatérov náhradné rodičovstvo chránené bývanie podporované zamestnávanie autistické centrum kluby debatérov detský hospic duševné zdravie podporované zamestnávanie autistické centrum linka detskej dôvery duševné zdravie náhradné rodičovstvo kluby debatérov linka detskej dôvery podporované zamestnávanie náhradné rodičovstvo kluby debatérov detský hospic linka detskej dôvery chránené bývanie linka detskej dôvery podporované zamestnávanie materské centrá kluby debatérov linka detskej dôvery linka detskej dôvery podporované zamestnávanie kluby debatérov duševné zdravie detský hospic podporované zamestnávanie duševné zdravie chránené bývanie chránené bývanie náhradné rodičovstvo chránené bývanie linka detskej dôvery chránené bývanie detský hospic detský hospic linka detskej dôvery chránené bývanie detský hospic autistické centrum detský hospic detský hospic autistické centrum detský hospic materské centrá kluby debatérov detský hospic autistické centrum chránené bývanie náhradné rodičovstvo kluby debatérov linka detskej dôvery chránené bývanie kluby debatérov kluby debatérov linka detskej dôvery linka detskej dôvery materské centrá chránené bývanie podporované zamestnávanie linka detskej dôvery chránené bývanie detský hospic podporované zamestnávanie detský hospic duševné zdravie duševné zdravie autistické centrum náhradné rodičovstvo linka detskej dôvery duševné zdravie materské centrá podporované zamestnávanie podporované zamestnávanie detský hospic detský hospic kluby debatérov materské centrá chránené bývanie náhradné rodičovstvo náhradné rodičovstvo kluby debatérov detský hospic chránené bývanie kluby debatérov duševné zdravie autistické centrum kluby debatérov chránené bývanie náhradné rodičovstvo autistické centrum linka detskej dôvery podporované zamestnávanie chránené bývanie duševné zdravie kluby debatérov podporované zamestnávanie linka detskej dôvery náhradné rodičovstvo náhradné rodičovstvo detský hospic linka detskej dôvery autistické centrum chránené bývanie linka detskej dôvery duševné zdravie detský hospic podporované zamestnávanie kluby debatérov duševné zdravie detský hospic kluby debatérov kluby debatérov autistické centrum linka detskej dôvery detský hospic duševné zdravie autistické centrum linka detskej dôvery duševné zdravie linka detskej dôvery autistické centrum náhradné rodičovstvo podporované zamestnávanie podporované zamestnávanie detský hospic detský hospic podporované zamestnávanie materské centrá podporované zamestnávanie materské centrá podporované zamestnávanie chránené bývanie detský hospic duševné zdravie materské centrá duševné zdravie chránené bývanie kluby debatérov duševné zdravie materské centrá duševné zdravie duševné zdravie chránené bývanie linka detskej dôvery podporované zamestnávanie detský hospic kluby debatérov kluby debatérov náhradné rodičovstvo duševné zdravie kluby debatérov náhradné rodičovstvo materské centrá detský hospic linka detskej dôvery autistické centrum chránené bývanie náhradné rodičovstvo detský hospic detský hospic kluby debatérov materské centrá linka detskej dôvery duševné zdravie materské centrá duševné zdravie kluby debatérov duševné zdravie autistické centrum autistické centrum chránené bývanie detský hospic linka detskej dôvery autistické centrum materské centrá autistické centrum kluby debatérov materské centrá podporované zamestnávanie linka detskej dôvery autistické centrum linka detskej dôvery kluby debatérov podporované zamestnávanie detský hospic chránené bývanie podporované zamestnávanie duševné zdravie náhradné rodičovstvo podporované zamestnávanie duševné zdravie materské centrá

45 filmov série Nápad sa ráta

Príbehy dobrých myšlienok a neľahostajných ľudí, ktorí zľahčujú a spríjemňujú život druhým.

Kolowrat Ink Midget & Pjoni The Swan Bride Longital The Uniques Kolowrat Lavagance Gwerkova The Cubes Longital Longital Lavagance Kolowrat Ink Midget & Pjoni Plastic Swans The Cubes Kolowrat The Swan Bride Kolowrat Billy Barman Plastic Swans Billy Barman The Ills Gwerkova Gwerkova The Swan Bride The Ills The Cubes Ink Midget & Pjoni Lavagance The Cubes Kolowrat Billy Barman The Uniques Kolowrat The Cubes The Uniques Lavagance Plastic Swans Ink Midget & Pjoni Kolowrat Lavagance The Ills Lavagance Lavagance The Uniques Billy Barman The Cubes YouCoco Gwerkova The Ills The Uniques Billy Barman Gwerkova The Cubes YouCoco Plastic Swans Gwerkova Kolowrat Plastic Swans Plastic Swans Kolowrat Lavagance The Uniques The Cubes Kolowrat Billy Barman Longital The Ills Kolowrat YouCoco Billy Barman Ink Midget & Pjoni Plastic Swans The Uniques Kolowrat Lavagance The Swan Bride The Uniques Ink Midget & Pjoni Longital YouCoco Kolowrat Lavagance The Cubes Kolowrat The Swan Bride Billy Barman Ink Midget & Pjoni Gwerkova The Ills Longital The Uniques The Uniques Ink Midget & Pjoni The Cubes Lavagance Ink Midget & Pjoni The Uniques Ink Midget & Pjoni Billy Barman YouCoco Kolowrat Plastic Swans The Swan Bride The Swan Bride Longital Ink Midget & Pjoni Billy Barman YouCoco The Ills The Cubes The Swan Bride The Cubes Ink Midget & Pjoni Lavagance Plastic Swans The Uniques Gwerkova Kolowrat Gwerkova Billy Barman Kolowrat Ink Midget & Pjoni Ink Midget & Pjoni The Ills Gwerkova Kolowrat YouCoco Plastic Swans The Ills The Uniques The Cubes Longital The Uniques The Swan Bride Billy Barman Plastic Swans Plastic Swans The Uniques The Ills The Uniques Ink Midget & Pjoni Kolowrat The Cubes The Uniques Ink Midget & Pjoni Billy Barman The Swan Bride The Swan Bride The Swan Bride YouCoco The Cubes The Cubes YouCoco Ink Midget & Pjoni The Swan Bride Longital Plastic Swans The Ills Plastic Swans Ink Midget & Pjoni The Uniques The Swan Bride Plastic Swans Plastic Swans The Swan Bride Longital Kolowrat Ink Midget & Pjoni Kolowrat Kolowrat Gwerkova The Uniques Billy Barman The Ills The Ills Lavagance Longital Longital The Ills YouCoco The Swan Bride Lavagance The Swan Bride The Cubes Lavagance YouCoco The Uniques Kolowrat The Ills Plastic Swans Plastic Swans The Cubes The Cubes The Ills Kolowrat Ink Midget & Pjoni Ink Midget & Pjoni The Cubes Billy Barman The Cubes Longital YouCoco Longital The Cubes Gwerkova The Cubes YouCoco Plastic Swans The Swan Bride Plastic Swans The Ills Gwerkova Plastic Swans YouCoco Plastic Swans The Swan Bride Longital YouCoco Billy Barman Billy Barman Gwerkova Plastic Swans Plastic Swans Kolowrat Kolowrat YouCoco Longital Billy Barman Longital The Ills YouCoco Longital Longital Kolowrat The Cubes Billy Barman The Swan Bride Gwerkova The Swan Bride Kolowrat The Ills The Swan Bride Gwerkova Gwerkova Kolowrat The Swan Bride The Swan Bride Longital Longital Kolowrat The Swan Bride Ink Midget & Pjoni YouCoco Ink Midget & Pjoni Ink Midget & Pjoni The Uniques Kolowrat Gwerkova Plastic Swans Ink Midget & Pjoni YouCoco Billy Barman Longital The Cubes Gwerkova The Ills Billy Barman Plastic Swans YouCoco The Swan Bride Lavagance The Swan Bride Kolowrat The Uniques Ink Midget & Pjoni Ink Midget & Pjoni Gwerkova YouCoco Billy Barman Gwerkova YouCoco YouCoco The Ills The Swan Bride The Cubes The Swan Bride Lavagance The Ills Plastic Swans The Ills Longital The Cubes Ink Midget & Pjoni The Swan Bride The Uniques Plastic Swans Gwerkova Ink Midget & Pjoni Longital Kolowrat The Swan Bride The Uniques The Ills Plastic Swans Kolowrat Plastic Swans The Cubes Kolowrat Gwerkova Longital Plastic Swans Kolowrat The Swan Bride The Uniques The Uniques Lavagance The Ills The Uniques The Cubes The Uniques Gwerkova Lavagance The Ills The Cubes The Cubes Longital Billy Barman Billy Barman Gwerkova Lavagance Kolowrat The Swan Bride Plastic Swans Lavagance Longital YouCoco The Ills The Swan Bride The Swan Bride The Ills

45 filmov série Hudobné úlety

Hľadanie vlastnej cesty, tvorivosť, spontánnosť a radosť sú pre nich viac ako popularita.

Ivana Madariová Michal Hvorecký Martina Slováková Marko Horban Vlado Talian Roman Balog Laco Ďurkovič Boris Strečanský Martin Piterka Maroš Šlapeta Tomáš Stanek Maroš Šlapeta Boris Strečanský Pino Ungvölgyi Martin Piterka Maroš Šlapeta Marián Čaučík Ivana Madariová Laco Ďurkovič Laco Ďurkovič Viera Čakanyová Mišo Kaščák Pino Ungvölgyi Branko Vincze Martina Slováková Zuzka Kronerová Maroš Šlapeta Michal Hvorecký Branko Vincze Viera Čakanyová Martina Slováková Aurélia Garová Aurélia Garová Tomáš Stanek Viera Čakanyová Marián Čaučík Martina Slováková Michal Hvorecký Martin Piterka Zuzka Kronerová Viera Čakanyová Pino Ungvölgyi Maroš Šlapeta Aurélia Garová Mišo Kaščák Marek Adamov Laco Ďurkovič Martina Slováková Mišo Kaščák Boris Strečanský Zuzka Kronerová Michal Hvorecký Martina Slováková Mira Gáberová Boris Strečanský Boris Strečanský Boris Strečanský Viera Čakanyová Vlado Talian Ivana Madariová Martin Piterka Vlado Talian Zuzka Kronerová Marek Adamov Laco Ďurkovič Roman Balog Martin Piterka Aurélia Garová Marcela Ondeková Viera Čakanyová Martin Piterka Maroš Šlapeta Mira Gáberová Aurélia Garová Maroš Šlapeta Laco Ďurkovič Michal Hvorecký Martin Piterka Marek Adamov Zuzka Kronerová Marek Adamov Martin Piterka Laco Ďurkovič Viera Čakanyová Zuzka Kronerová Boris Strečanský Vlado Talian Laco Ďurkovič Ivana Madariová Tomáš Stanek Ivana Madariová Branko Vincze Marián Čaučík Marcela Ondeková Tomáš Stanek Boris Strečanský Martina Slováková Tomáš Stanek Tomáš Stanek Michal Hvorecký Branko Vincze Aurélia Garová Pino Ungvölgyi Marko Horban Mišo Kaščák Vlado Talian Ivana Madariová Vlado Talian Zuzka Kronerová Branko Vincze Marek Adamov Zuzka Kronerová Ivana Madariová Vlado Talian Marko Horban Marek Adamov Ivana Madariová Marek Adamov Aurélia Garová Roman Balog Pino Ungvölgyi Marko Horban Viera Čakanyová Mišo Kaščák Marcela Ondeková Michal Hvorecký Michal Hvorecký Marcela Ondeková Laco Ďurkovič Viera Čakanyová Roman Balog Roman Balog Marcela Ondeková Mira Gáberová Marko Horban Marcela Ondeková Marek Adamov Branko Vincze Branko Vincze Aurélia Garová Ivana Madariová Ivana Madariová Maroš Šlapeta Marko Horban Roman Balog Zuzka Kronerová Vlado Talian Marcela Ondeková Marek Adamov Aurélia Garová Boris Strečanský Mira Gáberová Zuzka Kronerová Boris Strečanský Martina Slováková Martina Slováková Martin Piterka Branko Vincze Marko Horban Aurélia Garová Martin Piterka Mira Gáberová Roman Balog Ivana Madariová Roman Balog Martina Slováková Mira Gáberová Marián Čaučík Marek Adamov Branko Vincze Michal Hvorecký Pino Ungvölgyi Ivana Madariová Viera Čakanyová Pino Ungvölgyi Michal Hvorecký Pino Ungvölgyi Roman Balog Marián Čaučík Marcela Ondeková Tomáš Stanek Boris Strečanský Marko Horban Tomáš Stanek Marián Čaučík Marián Čaučík Marcela Ondeková Tomáš Stanek Tomáš Stanek Marcela Ondeková Aurélia Garová Pino Ungvölgyi Vlado Talian Roman Balog Marcela Ondeková Michal Hvorecký Ivana Madariová Marián Čaučík Michal Hvorecký Laco Ďurkovič Roman Balog Marcela Ondeková Marián Čaučík Laco Ďurkovič Aurélia Garová Laco Ďurkovič Pino Ungvölgyi Pino Ungvölgyi Boris Strečanský Michal Hvorecký Viera Čakanyová Boris Strečanský Aurélia Garová Tomáš Stanek Martina Slováková Marek Adamov Martin Piterka Maroš Šlapeta Vlado Talian Mira Gáberová Boris Strečanský Aurélia Garová Marcela Ondeková Viera Čakanyová Laco Ďurkovič Roman Balog Tomáš Stanek Vlado Talian Mira Gáberová Vlado Talian Laco Ďurkovič Marcela Ondeková Marián Čaučík Marek Adamov Mišo Kaščák Roman Balog Mira Gáberová Marián Čaučík Marcela Ondeková Martin Piterka Pino Ungvölgyi Zuzka Kronerová Pino Ungvölgyi Boris Strečanský Marko Horban Boris Strečanský Marcela Ondeková Boris Strečanský Michal Hvorecký Maroš Šlapeta Ivana Madariová Martina Slováková Mira Gáberová Branko Vincze Ivana Madariová Martina Slováková Aurélia Garová Pino Ungvölgyi Tomáš Stanek Marek Adamov Aurélia Garová Laco Ďurkovič Tomáš Stanek Roman Balog Martin Piterka

Ďalšie filmy

Spolu 160 krátkych filmov nakrútených v spolupráci s viac ako dvadsiatimi externými kameramanmi, strihačmi, zvukármi a režisérmi.

Saša Šmidáková Ivana Dobrakovová Tomáš Hudák Ašot Haas Boris Németh Illah Van Oijen Ivana Dobrakovová Daniel Pastirčák Dano Majling Olja Triaska Stefanovic Tomáš Hudák Balla Tomáš Hudák Olja Triaska Stefanovic Tomáš Hudák Ašot Haas Olja Triaska Stefanovic Boris Németh Olja Triaska Stefanovic Dano Majling Ivana Dobrakovová Ivana Dobrakovová Saša Šmidáková Veronika Šikulová Ivana Dobrakovová Olja Triaska Stefanovic Illah Van Oijen Dano Majling Tomáš Hudák Ašot Haas Ašot Haas Dano Majling Saša Šmidáková Dano Majling Dano Majling Illah Van Oijen Ašot Haas Saša Šmidáková Dano Majling Dano Majling Olja Triaska Stefanovic Dano Majling Ivana Dobrakovová Boris Németh Olja Triaska Stefanovic Daniel Pastirčák Veronika Šikulová Boris Németh Olja Triaska Stefanovic Saša Šmidáková Veronika Šikulová Olja Triaska Stefanovic Illah Van Oijen Boris Németh Dano Majling Balla Monika Kompaníková Boris Németh Olja Triaska Stefanovic Monika Kompaníková Illah Van Oijen Ašot Haas Dano Majling Veronika Šikulová Ašot Haas Dano Majling Balla Ivana Dobrakovová Saša Šmidáková Illah Van Oijen Veronika Šikulová Dano Majling Saša Šmidáková Monika Kompaníková Tomáš Hudák Monika Kompaníková Monika Kompaníková Balla Tomáš Hudák Daniel Pastirčák Veronika Šikulová Monika Kompaníková Tomáš Hudák Boris Németh Monika Kompaníková Tomáš Hudák Ašot Haas Olja Triaska Stefanovic Saša Šmidáková Dano Majling Tomáš Hudák Balla Dano Majling Ivana Dobrakovová Daniel Pastirčák Saša Šmidáková Tomáš Hudák Illah Van Oijen Balla Veronika Šikulová Dano Majling Veronika Šikulová Balla Dano Majling Daniel Pastirčák Monika Kompaníková Tomáš Hudák Boris Németh Balla Ašot Haas Olja Triaska Stefanovic Olja Triaska Stefanovic Dano Majling Dano Majling Ivana Dobrakovová Daniel Pastirčák Tomáš Hudák Ivana Dobrakovová Ivana Dobrakovová Illah Van Oijen Olja Triaska Stefanovic Monika Kompaníková Boris Németh Ašot Haas Dano Majling Monika Kompaníková Daniel Pastirčák Olja Triaska Stefanovic Ašot Haas Veronika Šikulová Veronika Šikulová Boris Németh Monika Kompaníková Daniel Pastirčák Ivana Dobrakovová Saša Šmidáková Monika Kompaníková Ašot Haas Ašot Haas Saša Šmidáková Saša Šmidáková Daniel Pastirčák Olja Triaska Stefanovic Daniel Pastirčák Olja Triaska Stefanovic Dano Majling Monika Kompaníková Olja Triaska Stefanovic Monika Kompaníková Illah Van Oijen Boris Németh Monika Kompaníková Monika Kompaníková Saša Šmidáková Dano Majling Dano Majling Boris Németh Daniel Pastirčák Ašot Haas Dano Majling Ivana Dobrakovová Daniel Pastirčák Veronika Šikulová Saša Šmidáková Boris Németh Saša Šmidáková Ivana Dobrakovová Monika Kompaníková Balla Illah Van Oijen Veronika Šikulová Monika Kompaníková Illah Van Oijen Tomáš Hudák Balla Monika Kompaníková Olja Triaska Stefanovic Ivana Dobrakovová Dano Majling Daniel Pastirčák Monika Kompaníková Daniel Pastirčák Saša Šmidáková Veronika Šikulová Veronika Šikulová Saša Šmidáková Boris Németh Veronika Šikulová Boris Németh Daniel Pastirčák Monika Kompaníková Ašot Haas Monika Kompaníková Monika Kompaníková Daniel Pastirčák Olja Triaska Stefanovic Illah Van Oijen Ašot Haas Ašot Haas Tomáš Hudák Monika Kompaníková Balla Saša Šmidáková Olja Triaska Stefanovic Dano Majling Saša Šmidáková Daniel Pastirčák Balla Dano Majling Boris Németh Veronika Šikulová Ašot Haas Illah Van Oijen Ašot Haas Veronika Šikulová Ivana Dobrakovová Veronika Šikulová Olja Triaska Stefanovic Ivana Dobrakovová Boris Németh Dano Majling Daniel Pastirčák Monika Kompaníková Illah Van Oijen Tomáš Hudák Ivana Dobrakovová Boris Németh Tomáš Hudák Daniel Pastirčák Illah Van Oijen Ašot Haas Boris Németh Balla Illah Van Oijen Daniel Pastirčák Ašot Haas Ašot Haas Tomáš Hudák Daniel Pastirčák Ašot Haas Veronika Šikulová Balla Tomáš Hudák Ivana Dobrakovová Tomáš Hudák Olja Triaska Stefanovic Olja Triaska Stefanovic Olja Triaska Stefanovic Saša Šmidáková Saša Šmidáková Ašot Haas Tomáš Hudák Ivana Dobrakovová Saša Šmidáková Ivana Dobrakovová Ivana Dobrakovová Ivana Dobrakovová Dano Majling Boris Németh Dano Majling Saša Šmidáková Ašot Haas Monika Kompaníková Saša Šmidáková

27 podujatí Voices Live

V dvojhodinovom programe Andy a Ivan prezentujú filmy, vedú rozhovory s hosťami, uvádzajú akustické koncerty, vystúpenia divadiel malej javiskovej formy a pôvodnú literárnu tvorbu.

KC Aktivity Komunitná nadácia Zdravé mesto Mladý pes Soyart Mladý pes P-MAT Rada mládeže Slovenska Liga za duševné zdravie Rada mládeže Slovenska KC Aktivity Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska KC Aktivity P-MAT Komunitná nadácia Zdravé mesto DOMKA Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Slovenský skauting KC Aktivity Mladý pes Liga za duševné zdravie KC Aktivity Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Liga za duševné zdravie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Komunitná nadácia Zdravé mesto Rada mládeže Slovenska Rada mládeže Slovenska Komunitná nadácia Zdravé mesto Komunitná nadácia Zdravé mesto Soyart DOMKA Komunitná nadácia Zdravé mesto P-MAT Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Komunitná nadácia Zdravé mesto P-MAT Soyart Soyart Rada mládeže Slovenska P-MAT MO Plusko Liga za duševné zdravie Slovenský skauting Soyart DOMKA Liga za duševné zdravie Liga za duševné zdravie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska MO Plusko Mladý pes Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska MO Plusko Rada mládeže Slovenska Liga za duševné zdravie Komunitná nadácia Zdravé mesto Soyart Soyart P-MAT Mladý pes P-MAT MO Plusko Liga za duševné zdravie MO Plusko Slovenský skauting MO Plusko Mladý pes KC Aktivity MO Plusko DOMKA Slovenský skauting MO Plusko MO Plusko Rada mládeže Slovenska Liga za duševné zdravie Rada mládeže Slovenska Mladý pes Slovenský skauting Komunitná nadácia Zdravé mesto Liga za duševné zdravie Mladý pes Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Slovenský skauting Soyart Slovenský skauting Soyart MO Plusko KC Aktivity Slovenský skauting Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Komunitná nadácia Zdravé mesto Soyart P-MAT P-MAT Liga za duševné zdravie P-MAT Liga za duševné zdravie DOMKA MO Plusko MO Plusko Mladý pes Liga za duševné zdravie Slovenský skauting KC Aktivity MO Plusko Komunitná nadácia Zdravé mesto Rada mládeže Slovenska P-MAT Liga za duševné zdravie Liga za duševné zdravie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska KC Aktivity Slovenský skauting Slovenský skauting Komunitná nadácia Zdravé mesto DOMKA Soyart DOMKA Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska P-MAT Komunitná nadácia Zdravé mesto MO Plusko MO Plusko Mladý pes Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Rada mládeže Slovenska P-MAT Liga za duševné zdravie Soyart DOMKA Soyart Mladý pes Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mladý pes Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska MO Plusko Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Soyart Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska MO Plusko MO Plusko DOMKA KC Aktivity DOMKA Soyart DOMKA Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Slovenský skauting Rada mládeže Slovenska KC Aktivity Liga za duševné zdravie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Komunitná nadácia Zdravé mesto Slovenský skauting Mladý pes Soyart KC Aktivity DOMKA MO Plusko Mladý pes DOMKA Soyart MO Plusko Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Slovenský skauting Rada mládeže Slovenska DOMKA Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska P-MAT Komunitná nadácia Zdravé mesto Soyart Soyart Liga za duševné zdravie P-MAT Slovenský skauting DOMKA P-MAT Liga za duševné zdravie KC Aktivity KC Aktivity Komunitná nadácia Zdravé mesto Mladý pes Liga za duševné zdravie KC Aktivity Rada mládeže Slovenska Soyart Komunitná nadácia Zdravé mesto Rada mládeže Slovenska Liga za duševné zdravie MO Plusko P-MAT Slovenský skauting Slovenský skauting Mladý pes Rada mládeže Slovenska Rada mládeže Slovenska P-MAT Soyart Mladý pes Mladý pes P-MAT Soyart P-MAT Mladý pes P-MAT KC Aktivity Komunitná nadácia Zdravé mesto P-MAT Liga za duševné zdravie Soyart MO Plusko Rada mládeže Slovenska MO Plusko DOMKA Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska KC Aktivity Slovenský skauting P-MAT Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska P-MAT MO Plusko P-MAT Mladý pes Slovenský skauting Soyart Soyart DOMKA Liga za duševné zdravie

91 jednodenných seminárov

Viac ako 1 500 účastníkov z vyše 200 iniciatív a organizácií absolvovalo s nami spolu 728 hodín vzdelávania v sériách Učíme sa, Baterka a Trampolína.

idea plánovanie tlačové správy sociálne médiá značka značka vízia tlačové správy médiá stratégia identita dôvera vzťahy dôvera motivácia vzťahy idea sociálne médiá dôvera motivácia sociálne médiá identita vzťahy sociálne médiá idea dôvera motivácia tlačové správy dôvera vízia dôvera idea dôvera motivácia tlačové správy médiá motivácia plánovanie líderstvo motivácia líderstvo dôvera líderstvo motivácia líderstvo idea stratégia vzťahy vízia tlačové správy vzťahy motivácia značka online motivácia plánovanie médiá vízia vzťahy vzťahy vízia idea médiá dôvera vízia sociálne médiá identita kampaň médiá idea médiá značka sociálne médiá idea idea kampaň stratégia dôvera vzťahy líderstvo kampaň komunikácia dôvera motivácia tlačové správy motivácia plánovanie médiá tlačové správy značka vízia dôvera komunikácia sociálne médiá online tlačové správy identita tlačové správy plánovanie identita stratégia identita stratégia dôvera komunikácia plánovanie značka tlačové správy sociálne médiá médiá identita stratégia kampaň značka kampaň značka líderstvo identita motivácia identita identita identita plánovanie dôvera líderstvo sociálne médiá online vízia online plánovanie kampaň komunikácia kampaň vzťahy plánovanie online vzťahy kampaň idea online vzťahy kampaň kampaň líderstvo komunikácia médiá motivácia líderstvo komunikácia tlačové správy vízia komunikácia motivácia online online značka dôvera vzťahy stratégia kampaň motivácia stratégia motivácia značka líderstvo médiá stratégia plánovanie kampaň idea vzťahy online tlačové správy idea motivácia identita značka dôvera líderstvo online dôvera online motivácia plánovanie kampaň online líderstvo dôvera kampaň dôvera plánovanie vzťahy online motivácia komunikácia plánovanie vízia tlačové správy sociálne médiá stratégia plánovanie vzťahy idea kampaň kampaň médiá značka vízia stratégia plánovanie motivácia dôvera online komunikácia médiá identita kampaň sociálne médiá stratégia dôvera plánovanie idea značka kampaň značka sociálne médiá kampaň stratégia komunikácia komunikácia vzťahy sociálne médiá dôvera médiá dôvera online idea líderstvo plánovanie vzťahy komunikácia tlačové správy tlačové správy plánovanie identita značka identita vzťahy plánovanie motivácia líderstvo sociálne médiá plánovanie sociálne médiá sociálne médiá líderstvo identita komunikácia značka motivácia idea identita sociálne médiá komunikácia kampaň stratégia komunikácia plánovanie značka vízia stratégia identita tlačové správy dôvera stratégia sociálne médiá tlačové správy identita vzťahy sociálne médiá médiá vízia plánovanie tlačové správy kampaň komunikácia vzťahy vzťahy značka dôvera sociálne médiá kampaň vízia líderstvo komunikácia značka tlačové správy idea líderstvo dôvera idea značka stratégia komunikácia médiá idea stratégia kampaň vzťahy idea vzťahy identita identita online tlačové správy idea tlačové správy stratégia médiá médiá vzťahy sociálne médiá motivácia tlačové správy online online vízia sociálne médiá identita motivácia identita kampaň online líderstvo vzťahy identita komunikácia online tlačové správy kampaň líderstvo médiá identita plánovanie komunikácia identita vízia značka vzťahy vízia komunikácia médiá tlačové správy komunikácia vízia vízia značka tlačové správy sociálne médiá kampaň vzťahy identita komunikácia kampaň stratégia plánovanie motivácia online komunikácia online vzťahy vzťahy tlačové správy kampaň motivácia médiá tlačové správy plánovanie dôvera online tlačové správy identita sociálne médiá líderstvo vízia idea vzťahy vízia dôvera líderstvo stratégia tlačové správy identita plánovanie komunikácia dôvera plánovanie identita líderstvo tlačové správy dôvera značka plánovanie tlačové správy médiá líderstvo idea dôvera tlačové správy vzťahy idea motivácia motivácia líderstvo médiá kampaň stratégia dôvera stratégia vízia značka idea vízia online kampaň online vízia komunikácia sociálne médiá motivácia motivácia identita online komunikácia stratégia líderstvo vzťahy líderstvo identita vzťahy médiá motivácia komunikácia médiá motivácia značka sociálne médiá

Víkendová škola BrandCamp 2011

S dvadsiatimi mladými ľuďmi pätica lektorov v Trenčíne tri dni diskutovala o rozvíjaní ich organizácií tak, aby sa im darilo ešte lepšie.

Marek Schweigert Adriána Kemka Jakub Ptačin Miro Šifra Betka Mračková Dana Retová Jakub Ptačin Marie Stracenská Lukáš Bakoš Matúš Čupka Lukáš Bakoš Marie Stracenská Matúš Čupka Betka Mračková Marie Stracenská Marek Schweigert Martin Burgr Betka Mračková Miro Šifra Matúš Čupka Jakub Ptačin Marek Schweigert Matúš Čupka Matúš Čupka Dana Retová Betka Mračková Betka Mračková Adriána Kemka Betka Mračková Jakub Ptačin Lukáš Bakoš Marek Schweigert Miro Šifra Lukáš Bakoš Jakub Ptačin Marie Stracenská Martin Bútora Jakub Ptačin Martin Bútora Majo Kasan Marek Schweigert Martin Burgr Miro Šifra Betka Mračková Lukáš Bakoš Lukáš Bakoš Dana Retová Dana Retová Dana Retová Majo Kasan Jakub Ptačin Lukáš Bakoš Miro Šifra Dana Retová Marie Stracenská Miro Šifra Adriána Kemka Dana Retová Adriána Kemka Martin Bútora Lukáš Bakoš Marek Schweigert Matúš Čupka Jakub Ptačin Martin Burgr Martin Bútora Majo Kasan Jakub Ptačin Marie Stracenská Betka Mračková Miro Šifra Martin Bútora Jakub Ptačin Matúš Čupka Dana Retová Martin Burgr Martin Burgr Martin Burgr Martin Burgr Marie Stracenská Dana Retová Jakub Ptačin Marek Schweigert Lukáš Bakoš Martin Bútora Adriána Kemka Jakub Ptačin Matúš Čupka Betka Mračková Miro Šifra Lukáš Bakoš Martin Burgr Marek Schweigert Lukáš Bakoš Adriána Kemka Adriána Kemka Jakub Ptačin Marie Stracenská Jakub Ptačin Martin Burgr Dana Retová Lukáš Bakoš Betka Mračková Dana Retová Martin Burgr Martin Burgr Miro Šifra Jakub Ptačin Martin Burgr Miro Šifra Martin Bútora Martin Bútora Martin Burgr Lukáš Bakoš Betka Mračková Majo Kasan Lukáš Bakoš Dana Retová Majo Kasan Marie Stracenská Marie Stracenská Jakub Ptačin Dana Retová Marek Schweigert Marek Schweigert Majo Kasan Miro Šifra Matúš Čupka Lukáš Bakoš Majo Kasan Majo Kasan Betka Mračková Marek Schweigert Matúš Čupka Miro Šifra Marek Schweigert Martin Bútora Majo Kasan Jakub Ptačin Matúš Čupka Marek Schweigert Marek Schweigert Marie Stracenská Dana Retová Adriána Kemka Martin Bútora Majo Kasan Marek Schweigert Dana Retová Marek Schweigert Marek Schweigert Marek Schweigert Matúš Čupka Martin Bútora Lukáš Bakoš Dana Retová Dana Retová Marie Stracenská Matúš Čupka Adriána Kemka Matúš Čupka Matúš Čupka Marek Schweigert Martin Bútora Matúš Čupka Majo Kasan Majo Kasan Adriána Kemka Miro Šifra Adriána Kemka Marie Stracenská Dana Retová Lukáš Bakoš Martin Burgr Marie Stracenská Lukáš Bakoš Martin Burgr Martin Burgr Matúš Čupka Adriána Kemka Lukáš Bakoš Majo Kasan Matúš Čupka Marek Schweigert Adriána Kemka Jakub Ptačin Adriána Kemka Adriána Kemka Jakub Ptačin Matúš Čupka Jakub Ptačin Marek Schweigert Lukáš Bakoš Adriána Kemka Marek Schweigert Marek Schweigert Martin Bútora Lukáš Bakoš Adriána Kemka Miro Šifra Marek Schweigert Majo Kasan Betka Mračková Lukáš Bakoš Marie Stracenská Jakub Ptačin Lukáš Bakoš Dana Retová Miro Šifra Marek Schweigert Marie Stracenská Majo Kasan Martin Bútora Majo Kasan Marek Schweigert Betka Mračková Majo Kasan Majo Kasan Majo Kasan Marek Schweigert Betka Mračková Marek Schweigert Adriána Kemka Miro Šifra Betka Mračková Miro Šifra Martin Bútora Majo Kasan Betka Mračková Majo Kasan Marie Stracenská Matúš Čupka Majo Kasan Martin Burgr Martin Bútora Dana Retová Martin Bútora Marek Schweigert Matúš Čupka Martin Bútora Adriána Kemka Miro Šifra Marie Stracenská Martin Burgr Lukáš Bakoš Martin Bútora Martin Burgr Betka Mračková Adriána Kemka Marek Schweigert Matúš Čupka Dana Retová Marek Schweigert Matúš Čupka Marie Stracenská Jakub Ptačin Dana Retová Adriána Kemka Miro Šifra Miro Šifra Jakub Ptačin Martin Burgr Adriána Kemka Betka Mračková Martin Bútora Lukáš Bakoš Miro Šifra Martin Burgr Miro Šifra Martin Bútora Betka Mračková Martin Bútora Betka Mračková Lukáš Bakoš Martin Bútora Matúš Čupka Jakub Ptačin Martin Burgr Dana Retová Martin Bútora Martin Bútora Matúš Čupka Lukáš Bakoš Betka Mračková Marie Stracenská Jakub Ptačin Jakub Ptačin Martin Burgr Miro Šifra Lukáš Bakoš Jakub Ptačin Jakub Ptačin Jakub Ptačin

Neformálna konferencia  Jump 2012

Jump vytvoril priestor na poučné príbehy, otvorenú diskusiu a praktické workshopy. Bol pre ľudí z rôznych sektorov spoločnosti, pre každého, komu na Slovensku záleží.

Prišlo takmer 200 účastníkov. Online prenos videlo viac ako 1 500 ľudí v priamom prenose a vyše 10 000 ľudí zo záznamu.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Nadácia otvorenej spoločnosti Nadácia otvorenej spoločnosti Nadácia otvorenej spoločnosti Liga proti rakovine Mládež ulice Stanica Žilina-Záriečie Liga proti rakovine Mladí vedci Slovenska Mladí vedci Slovenska Karpatská nadácia DOBRÝ ANJEL Greenpeace Slovensko V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže DOBRÝ ANJEL Liga proti rakovine Mladí vedci Slovenska Greenpeace Slovensko Asociácia Divadelná Nitra Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Mládež ulice Karpatská nadácia Asociácia Divadelná Nitra Liga proti rakovine Asociácia Divadelná Nitra Nadácia otvorenej spoločnosti Mladí vedci Slovenska Nadácia otvorenej spoločnosti Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Mladí vedci Slovenska Karpatská nadácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Nadácia otvorenej spoločnosti Asociácia Divadelná Nitra Nadácia otvorenej spoločnosti Mladí vedci Slovenska Nadácia otvorenej spoločnosti Nadácia otvorenej spoločnosti AKSEN - Aktívny senior Nadácia otvorenej spoločnosti Mládež ulice Liga proti rakovine Mládež ulice Karpatská nadácia Mladí vedci Slovenska V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stanica Žilina-Záriečie Liga proti rakovine DOBRÝ ANJEL Stanica Žilina-Záriečie Mladí vedci Slovenska Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže AKSEN - Aktívny senior Asociácia Divadelná Nitra DOBRÝ ANJEL AKSEN - Aktívny senior AKSEN - Aktívny senior Liga proti rakovine Mládež ulice V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Asociácia Divadelná Nitra AKSEN - Aktívny senior Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže AKSEN - Aktívny senior Karpatská nadácia Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Asociácia Divadelná Nitra Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Karpatská nadácia DOBRÝ ANJEL Nadácia otvorenej spoločnosti DOBRÝ ANJEL Asociácia Divadelná Nitra Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Nadácia otvorenej spoločnosti Karpatská nadácia AKSEN - Aktívny senior Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Stanica Žilina-Záriečie Nadácia otvorenej spoločnosti Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Asociácia Divadelná Nitra Mládež ulice Mládež ulice DOBRÝ ANJEL Liga proti rakovine AKSEN - Aktívny senior Stanica Žilina-Záriečie Nadácia otvorenej spoločnosti Mládež ulice Karpatská nadácia Stanica Žilina-Záriečie Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Mladí vedci Slovenska Nadácia otvorenej spoločnosti Liga proti rakovine Liga proti rakovine Karpatská nadácia AKSEN - Aktívny senior Greenpeace Slovensko Asociácia Divadelná Nitra Nadácia otvorenej spoločnosti V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Mladí vedci Slovenska Greenpeace Slovensko Stanica Žilina-Záriečie Karpatská nadácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Liga proti rakovine AKSEN - Aktívny senior Mladí vedci Slovenska Nadácia otvorenej spoločnosti Mládež ulice V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Mladí vedci Slovenska Stanica Žilina-Záriečie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Mládež ulice Karpatská nadácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže AKSEN - Aktívny senior AKSEN - Aktívny senior Liga proti rakovine DOBRÝ ANJEL Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Karpatská nadácia Stanica Žilina-Záriečie DOBRÝ ANJEL AKSEN - Aktívny senior Greenpeace Slovensko Liga proti rakovine AKSEN - Aktívny senior Greenpeace Slovensko Mládež ulice Asociácia Divadelná Nitra Stanica Žilina-Záriečie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Asociácia Divadelná Nitra Mládež ulice Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Karpatská nadácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže DOBRÝ ANJEL Karpatská nadácia Stanica Žilina-Záriečie Mladí vedci Slovenska Greenpeace Slovensko Greenpeace Slovensko Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže AKSEN - Aktívny senior AKSEN - Aktívny senior DOBRÝ ANJEL Mladí vedci Slovenska Asociácia Divadelná Nitra V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Preklad knihy Brandraising

V novembri 2012 sme vydali pod názvom Rozvíjanie značky neziskovej organizácie slovenský preklad knihy Sarah Durham.

Náklad 500 kusov bol bezplatne distribuovaný do organizácií, iniciatív, knižníc a študentom vysokých škôl.

5 rokov Voices

Spomienky, zážitky a narodeninové pocity v rozhovore s Andy a Ivanom.

Ďakujeme

Sme vďační všetkým našim kolegom, spolupracovníkom, priaznivcom, rodinám a priateľom za ich podporu. Vážime si ju. Ak nás považujete za užitočných, pomôcť nám môžete aj vy. Ďakujeme.